Onderhoudsadvies

De coating op de SoftSeat meubelen neemt nauwelijks iets op, waardoor verse vlekken eenvoudig met water kunnen worden weggespoeld. Gebruik hiervoor nooit een hogedruk-reiniger omdat deze kleine scheurtjes in de coating kan veroorzaken. Een harde waterstraal uit een waterslang is echter geen probleem.

Opgedroogde vlekken
Masseer ‘Snelreiniger’ met behulp van een microvezeldoek, -pad of -handschoen in de vervuiling. Werk hierbij altijd van beneden naar boven omdat anders het opgeloste vuil over een vervuiling loopt en dit mogelijk niet of slecht te verwijderen is. Laat de Snelreiniger 5 minuten inweken. Let hierbij op dat de snelreiniger niet indroogt. Spoel vervolgens van beneden naar boven het gehele oppervlak weer schoon met water. Reiniging nooit in de felle zon uitvoeren.

Algemene opmerkingen voor het plaatsen van een buitenmeubel
De reiniging van het totale meubel dient regelmatig uitgevoerd te worden. Indien het meubel permanent buiten staat, dient het minimaal 3 maal per jaar in zijn geheel gereinigd te worden om te voorkomen dat door een permanente waterbelasting kleine stofdeeltjes zich vast gaan zetten in de coating. Reiniging nooit in de felle zon uitvoeren.